Glosar termeni

Beneficiarul Documentului de Mobilitate Europass
orice persoana care pleaca intr-o alta tara europeana pentru desfasurarea unei perioade de mobilitate (in vederea invatarii sau a formarii profesionale) la sfarsitul careia primeste un Document de Mobilitate Europass

Cadrul European al Calificarilor
European Qualifications Framework (EQF): cadru comun de descriere, evaluare si recunoastere a calificarilor si competentelor; a fost adoptat pe 23 aprilie 2008; prevede corelarea sistemelor nationale de calificari cu EQF pana in 2010

Calificare
termenul “calificare” poate avea in vedere:
•    calificarea formala: rezultatul recunoscut oficial (certificat/diploma/titlu emise de autoritatile competente) al procesului de evaluare si validare, care certifica atingerea standardele necesare pentru a profesa intr-un anumit domeniu; calificarea confera recunoasterea oficiala a procesului de invatare pe piata muncii si pe piata de formare
•    setul de cerinte care vizeaza desfasurarea cu succes a unei activitati profesionale: cunostintele, aptitudinile si competentele necesare pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu

Competenta
capacitatea de a aplica in mod adecvat cunostintele acumulate intr-un context definit (educatie, locul de munca, dezvoltare personala sau profesionala)

Competente cheie
set transferabil si multifunctional de cunostinte, abilitati si atitudini necesare oricarei persoane in vederea dezvoltarii personale, a incluziunii sociale si a angajarii

Competente de baza
competentele necesare pentru a trai in societatea contemporana (de exemplu: a asculta, a vorbi, a citi, a scrie si competente matematice)

Cunostinte
rezultatul acumularii de informatii prin procesul de invatare; cunostintele sunt reprezentate de fapte, principii, teorii si practici relationate cu domeniul de lucru sau de invatare

Educatia adultilor
educatia generala sau vocationala furnizata adultilor dupa terminarea studiilor initiale si a formarii profesionale

Educatie si formare continua
educatia sau formarea realizata dupa terminarea studiilor initiale sau dupa intrarea in activitatea profesionala, cu scopul de a sprijini indivizii sa isi dezvolte cunostintele / competentele, sa acumuleze abilitati noi pentru avansarea in cariera, sa isi continue dezvoltarea personala sau profesionala

Educatie si formare initiala
educatie si formare generala sau vocationala realizata in sistemul de educatie initiala, de obicei inainte de a intra pe piata muncii

Educatie si formare vocationala
educatie si formare tintita pentru a inzestra indivizii cu abilitatile, competentele, cunostintele si priceperea necesare pentru anumite ocupatii sau, in sens mai larg, utile pe piata muncii

Educatie vs. invatare (education / learning)
•    educatie: ansamblu de masura aplicate in mod sistematic in vederea formarii si dezvoltarii insusirilor intelectuale, morale sau fizice ale copiilor, ale tineretului, ale adultilor, ale societatii etc.  
•    invatare: procesul prin care individul asimileaza informatii, idei si valori, astfel acumuland cunostinte, competente si / sau deprinderi intr-un domeniu oarecare  

Europass
portofoliu personal de documente pe care cetatenii il pot folosi voluntar pentru a-si face cunoscute calificarile si competentele in Europa, in vederea facilitarii accesului pe piata muncii sau al accesului la programe de educatie si formare

Formator
o persoana care indeplineste una sau mai multe activitati de formare/instruire (teoretice sau practice), fie intr-o institutie de educatie sau formare, fie la locul de munca

Invatare pe tot parcursul vietii
toate activitatile de invatare derulate pe parcursul vietii, cu scopul de a imbunatati cunostintele, competentele si abilitatile personale, civile, sociale si / sau in perspectiva angajarii

Invatarea formala
structurata, parte a unui sistem reglementat, include forme de certificare sau validare

Invatarea informala
neplanificata, neintentionata, in general nestructurata, poate avea loc oriunde si oricand (la locul de munca / in familie / in timpul liber)

Invatarea non-formala
voluntara, planificata, de cele mai multe ori asistata (mentor, indrumator)

Mentor / tutore
persoana experimentata care ofera consiliere si sprijin prin mijloace variate unei alte persoane de-a lungul procesului de invatare / formare
Mobilitate
capacitatea unui individ de a se muta si de a se adapta la un nou mediu ocupational

Organizatia de primire (Europass)
institutia din tara de primire unde se desfasoara perioada de mobilitate

Organizatia de trimitere (Europass)
institutia din tara de origine care initiaza desfasurarea perioadei de mobilitate

Perioada de mobilitate
perioada de activitate organizata intr-o alta tara europeana (state membre UE, statele EFTA / EEA si tarile candidate), in vederea invatarii sau a formarii profesionale (de exemplu: stagiu de invatare si / sau perfectionare a unei limbi straine)

Persoana de referinta (Europass)
persoana desemnata (atat din institutia de trimitere, cat si din institutia de primire) sa organizeze si sa monitorizeze perioada de mobilitate

Portofoliul Europass
Curriculum Vitae Europass  
Pasaportul lingvistic Europass  
Suplimentul Europass la diploma de licenta
Suplimentul Europass la certificatul profesional
Documentul de mobilitate Europass

Programul de invatare pe tot parcursul vietii
program comunitar care pune in practica toate sub-programele prin care se realizeaza procesul de invatare pe tot parcursul vietii (exemple: Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Erasmus, Eramus Mundus, Tempus etc.)

Recunoastere academica
recunoasterea examenelor si a altor documente care atesta calificarile academice

Recunoastere oficiala
procesul prin care i se acorda unui individ un status oficial al abilitatilor si competentelor sale prin:
•    acordarea unei calificari (certificat / diploma / titlu)
•    echivalare prin credite, validare a abilitatilor si competentelor acumulate

Recunoastere sociala
recunoasterea de catre factorii economici si sociali a valorii abilitatilor si competentelor unui individ